Iskustvo, timski rad i potpuna posvećenost klijentu

Naš tim

Vila Nermin, advokat
Svoje kompletno redovno obrazovanje (osnovna, srednja škola, fakultet) sticao u Mostaru gdje je završio i postdiplomski studij na Univerzitetu "Džemal Bijedić" na temu "Evropske integracije i tranzicija pravnog sistema u BIH". Detaljnije ...

Dženana Đerzić, dipl. pravnik
Dženana Đerzić dipl. pravnik, diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Pripravnički staž završila u Federalnom ministarstvu za boračka pitanja. Detaljnije ...

Mia Vučković, dipl. pravnik
Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Svoja znanja iz oblasti Upravnog prava usavršavala na studiju Pravnog fakulteta univerziteta Humboldt u Berlinu, kao i na postdiplomskom studiju Pravnog Fakulteta Univerziteta u Sarajevu.Detaljnije ...

Lejla Fehrić, dipl.pravnik
Bavi se izučavanjem porodične pravne materije. Dio je tima advokatske kancelarije “Nermin Vila”, i učestvuje u radu na aktuelnim krivičnim i drugim predmetima. Detaljnije ...

Mirela Hamidović, dipl.ecc.
Sa dvanaest godina radnog iskustva u vođenju i menadžerisanju ureda je osoba koju krasi profesionalnost, diskrecija i posvećenost projektima koje vodi. Iskustvo obuhvata rad u nevladinim organizacijama, političkim institucijama te privrednim društvima.Detaljnije ...

Elmir Pršeš
rođen je 19.05.1988 godine u Sarajevu. Student je Pravnog Fakulteta u Sarajevu i zaposlen u Advokatskoj kancelariji Nermin Vila, u kojoj je aktivno angažovan na poslovima Istražitelja u oblasti krivičnog prava.Detaljnije ...

ADVOKATSKA KANCELARIJA – ADVOKAT VILA NERMIN

5Mi smo dinamična advokatska kancelarija prilagođena specifičnim potrebama naših klijenata. Naš sistem rada zasniva se na kvaliteti,efikasnosti i ekonomičnosti u nastojanju da interesi naših klijenata u svakoj situaciji budu na adekvatan način zaštićeni.

Rad advokatske kancelarije pruža usluge na visoko profesionalnom nivou u skladu sa principima Kodeksa advokatske etike. Sjedište kancelarije je u Sarajevu u Branilaca Sarajeva 23/II. Možete nas kontaktirati svaki radni dan na brojeve telefona: 033/266-500, 061/491-497, 062/214-777 i fax: 033/266-501, te putem email adrese info@advokat-vila.ba.

 

NAŠE PREDNOSTI

Advokatska kancelarija – advokat Vila Nermin Sarajevo osnovana je sa vizijom da svojim klijentima pruži najbolja rješenja. Naše iskustvo i stručne kvalifikacije čine nas pogodnim za rješenje najsloženijih problema iz oblasti poslovanja. Bilo da se radi o zastupanju interesa stranaka pred sudom ili zaključenja vansudskog poravnanja, imamo samo jedan cilj – naći najbolje rješenje za klijenta i na najbolji način zaštiti njegov interes. Mi znamo da su poverenje i profesionalnost ono zbog čega nas klijenti preporučuju drugima.

Djelatnosti advokatske kancelarije su bazirane na pružanju usluga iz svih oblasti i grana prava. Posjedujemo višegodišnje iskustvo, bazirano na uspješno realizovanim predmetima iz oblasti krivičnog prava, građanskog prava, javnih nabavki, porodičnog i nasljednog prava, poreskog prava, stečaja i likvidacije i kompanijskog i bankarskog prava kao i savjetovanje za pravne poslove koji proizilaze iz Zakona o računovodstvu, poreza i doprinosa i PDV propisa.

Posebnu pažnju pri edukaciji kadrova posvetili smo u pogledu krivičnih dijela protiv privrede, poslovanja i sigurnosti platnog prometa, krivičnim djelima iz oblasti poreza, protiv radnih odnosa, imovine kao i krivičnih djela podmićivanja i krivičnih djela protiv službene i druge odgovorne funkcije. Cilj nam je pružanje usluga klijentima kontinuirano i u svim sferama prava, kako bi klijenti stalno imali stručnu pravnu pomoć, ali po potrebi i formalno zastupanje interesa pred nadležnim organima i sudovima, pri tome koristeći se naučnim i praktičnim znanjima a po potrebi i angažovanjem više saradnika različitih specijalnosti.

Naš cilj je da svaki klijent koji dođe u našu advokatsku kancelariju ima osjećaj da će njegova prava i interesi biti efikasno zaštićeni i da će njegov slučaj biti riješen u razumnom roku, za razumnu cijenu na temelju utvrđenih propisa.