Zakon o autorskom pravu

ZAKON O AUTORSKOM PRAVU I SRODNIM PRAVIMA U BOSNI I HERCEGOVINI

- Prava autora na djelima s područja književnosti, nauke i umjetnosti i njihovo ostvarivanje (u daljem tekstu: autorska prava);
– Prava umjetnika izvođača i njihovo ostvarivanje, prava proizvođača fonograma, radiodifuznih ustanova – proizvođača emisija- (u daljem tekstu: srodna prava);
– Pravo proizvođača videograma;
– Pravo proizvođača baze podataka; i
– Zaštita autorskog prava i srodnih prava.