Zakon o nasljeđivanju

ZAKON O NASLJEĐIVANJU U BOSNI I HERCEGOVINI

- Nasljedno pravo
– Nasljeđivanje na osnovu zakona
– Nužni nasljednici
– Uračunavanje poklona i legata u nasljedni dio
– Nasljeđivanje na osonu testamenta
– Oblici testamenta
– Sadržina testamenta
– Izvršioci testamenta
– Oporezivanje testamenta
– Nasljedno-pravni ugovori
– Ustupanje i raspodjela imovine za života
– Ugovor o doživoptnom izdržavanju
– Prelazak zaostavštine na nasljednike
– Dioba nasljedstva
– sastavljanje sudskog testamenta …