Zakon o parničnom postupku

ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU

- Nadležnost u sporovima za naknadu štete
– Nadležnost u sporovima radi zaštite prava na osnovu jemstva proizvođača
– Nadležnost u sporovima za zakonsko izdržavanje
– Nadležnost u bračnim sporovima
– Nadležnost u sporovima o utvrđivanju ili osporavanju očinstva ili materinstva
– Nadležnost po mjestu u kome se nalazi poslovna jedinica pravne osobe
– Nadležnost u sporovima iz nasljednopravnih odnosa
– Nadležnost po mjestu plaćanja …