Zakon o privrednim društvima

PRIRUČNIK ZA POLAGANJE PRAVOSUDNOG ISPITA

zbirka propisa prema Programu za polaganje Pravosudnog ispita sa praktičnim dijelom i prilozima

PRIVREDNO PRAVO

- Zakon o privrednim/gospodarskim društvima 
– Zakon o postupku za upis pravnih osoba u sudski registar
– Uredba o upisu u sudski registar pravnih osoba koje obavljaju privrednu djelatnost
– Zakon o stečajnom postupku
– Zakon o likvidacionom postupku
– Zakon o vanjsko-trgovinskom poslovanju
– Zakon o stranim ulaganjima
– Zakon o visini stope zatezne kamate
– Zakon o bankama
– Zakon o trgovini
– Zakon o vrijednosnim papirima
– Zakon o Komisiji za vrijednosne papire
– Zakon o društvima za upravljanje fondovima i o investicionim fondovima
– Zakon o registru vrijednosnih papira
– Zakon o industrijskom vlasništvu u Bosni i Hercegovini
– Zakon o mjenici
– Zakon o čeku
– Zakon o osiguranju imovine i lica